Aktivní organizace: Praha

Blog Mojmíra Mikuláše: 1,5 metru od cyklisty při předjíždění?

Návrh na změnu silničního zákona zařazen na program 72. schůze Poslanecké sněmovny, která začíná právě dnes. Na silnicích užších než 4 metry nebude možné běžného cyklistu legálně předjet osobním automobilem ... a další "perly".

Povinný boční odstup 1,5 metru od cyklisty při předjíždění? Ano, takový návrh změny Zákona o silničním provozu, který specifikuje i výše byl již sněmovně předložen 17.6.2020 poslancem Dolínkem pod číslem sněmovniho tisku č. 893 a je to vskutku dílo hodné pozornosti. Nebo v mém případě spíše zděšení.

První praktický dopad? Na silnicích užších než 4 metry nebude možné běžného cyklistu legálně předjet osobním automobilem. Šířka místních komunikací je obyčejně 3.5 metru. Na takové komunikaci nebude pak pro policii problém s vymahatelností této povinnosti, protože na takové šířce komunikace legálně běžným autem předjet kolo nelze. A s tím, že policie bude návrhem zaváděnou povinnost vymáhat počítá i sám předkladatel, neboť uvádí, že „Není nadále možné, aby se nebezpečné předjíždění řešilo pouze až v případech s tragickými následky. Je třeba tragickým následkům předcházet.“ K tomu asi není potřeba více dodávat

Fakt, že na značné části silniční komunikace nebude dovoleno cyklisty předjíždět znamená, že cyklisté začnou určovat tempo silničního provozu.

predjizdeni

Jak obhajuje svůj návrh předkladatel v důvodové zprávě?

„Nejčastější příčinou smrtelných nehod cyklistů je srážka zezadu“ a následně uvádí „Většinu nehod s účastí cyklistů a motoristů přitom zaviní motoristé.“

Tak pro ověření nahlédněme do statistiky policejního prezidia, služby dopravní policie dostupné zde. V roce 2019 zavinili cyklisté celkem 2855 nehod, při kterých zahynulo 27 osob. Celkem v tomto období zahynulo při dopravních nehodách 36 cyklistů. Cyklisté jsou proto zodpovědní za 75% úmrtí cyklistů při dopravních nehodách. Jinak řečeno, největším rizikem pro cyklisty jsou oni sami.

V druhém bodu návrhu změny Zákona o silničním provozu navrhuje pan poslanec, že by cyklista nebyl povinen použít cyklostezku nebo vyhrazený jízdní pruh, „pokud by tím nemohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“.

Aha, tak když se budovala velkoryse pojatá infrastruktura pro cyklisty financovaná z veřejných rozpočtů, tak investice v řádu desítek miliard se odůvodňovaly tím, že tam bude cyklistům lépe, radostněji a bezpečněji ( a i pro ostatní účastníky silničního provozu to bude benefit, protože je přestanou na silnicích obtěžovat ). To už se jim teď na cyklostezkách nelíbí, to se tam ohrožují sami navzájem, že by zase chtěli jezdit po silnicích?

Povinnost cyklisty užít vyhrazenou infrastrukturu nicméně plyne přímo z § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.,

Perličkou návrhu sociálně demokratického poslance je navržená povinnost pro zaměstnavatele „zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání, jakož i jízdních kol, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět“. Podle pana poslance bude tedy povinností každého zákona dbalého zaměstnavatele starat se o cyklistovo kolo a „propocené hadry“ a zajistit jejich bezpečné uložení. Určitě i ostatní zaměstnanci se rádi solidárně uskromní na mzdách, aby zaměstnavatel mohl budovat zabezpečené přístřešky na kola a skříňky na pravděpodobně páchnoucí oděv.

Z celého návrhu je cítit až patologická nenávistí k lidem, kteří se přepravují autem.

Nicméně nejde jen o politický tlak. K boji za „1,5“ se připojilo i pár cyklistických celebrit. V jejich prohlášeních je spousta obecných slov o vzájemném respektu, ale v konkrétních opatřeních se jedná o respektování pouze jednostranné. Zkrátka my co JedemeAUTEM máme více respektovat cyklisty, ale respektování opačným směrem není na pořadu dne.

Zdroj: https://mojmirmikulas.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=761766

Kalendář