Aktivní organizace: Praha 8

Dezinfekce venkovních míst v Praze 8 pokračuje

 Na pokyn místostarosty pro bezpečnost a krizové řízení Jiřího Vítka (Patrioti s Trikolórou) pokračuje nepřetržitě dezinfekce dětských hřišť, laviček a veškerých herních venkovních prvků.

Podle něj v současné době existuje dvoučlenný tým z odboru krizového řízení Prahy 8, jehož členové pravidelně provádějí dezinfekci na určených venkovních místech. „V seznamu je více než osm desítek míst, jde o odborně vyškolené zaměstnance městské části Praha 8 vybavené technikou našeho odboru krizového řízení. Nenajímáme žádné externí společnosti, úspora je tedy skutečně ohromná,“ informoval místostarosta Vítek. ZAPOJENÍ HASIČŮ Preventivní dezinfekci speciálním ozónem například budov úřadu, školek a škol na vyžádání jejich zřizovatele provádí jednotka sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 ve spolupráci s odborem krizového řízení, a to pouze vlastní technikou. Nově v případě potřeby radnice Prahy 8 zajištuje zdarma zápůjčku vysoušečů vlhkosti občanům a organizacím se sídlem v osmém obvodu, a to v případě nutnosti vysoušení po přívalových deštích či haváriích.

V září byla dokončena a znovu zrevidována vybavenost veškerých školských budov, kulturních domů a úřadů dezinfekčními stojany, potřebným množstvím tekuté dezinfekce (vždy na dva měsíce dopředu) a také nově bezdotykovými dávkovači. Každý pedagogický i nepedagogický personál obdržel základní ochranné pomůcky od osobní dezinfekce, roušek, rukavic po ochranu zraku. Stejně tak je tomu u každého pracovníka sociálního zařízení, které zřizuje MČ Praha 8. Náklady na ochranné prostředky jsou čerpány z fondu, který poskytlo hlavní město Praha. Nová koncepce krizového řízení Prahy 8 v současné době umožňuje rychleji a samostatně reagovat na mimořádné situace, jako jsou evakuace většího počtu osob, zajištění budov při případném výpadku energie, ale také samostatná činnost při dezinfekci prostor a případné dekontaminaci zasahujících či postižených osob.

OPRAVA STRÁŽNICE

Ve spolupráci s odborem správy majetku, servisním střediskem, hlavním městem Prahou a vedením Městské policie hl. m. Prahy se blíží několik let odkládaná zásadní rekonstrukce obvodního ředitelství strážníků v Balabánově ulici. „Věřím, že se konečně podaří po mnoha letech čekání změnit skutečně nedůstojné podmínky pro výkon služby strážníků v Praze 8, kdy po hygienické stránce absolutně nevyhovující budova se změní v moderní pracoviště. Vážím si toho, že naši snahu velmi výrazně podporuje hlavní město, přestože jde o budovu v majetku radnice Prahy 8. Z našich prostředků by bylo prakticky nereálné tuto kompletní rekonstrukci uskutečnit,“ uvedl Jiří Vítek, který se od začátku účastnil vyjednávání o finanční podpoře tohoto projektu.

Měsíčník Osmička

Kalendář