Aktivní organizace: Praha 8

Komise pro územní rozvoj Trikolóry proběhla v Praze 8

Zápis ze 2. setkání skupiny hnutí Trikolora pro územní rozvoj a bytovou problematiku

Termín: 05.08.2020 od 18:00 hodin , jednání bylo ukončeno ve 20:30.

Program a průběh:

 1. Organizační a personální otázky
 2. a) Vedením Komise Trikolóra Praha pro ÚR byl pověřen František Ševít b) Řešena otázka možného přizvání dalších členů do komise
 3. Brainstorming témat z oblasti ÚR

Jiří Vítek připravil na jednání soubor témat, ke kterým probíhala bohatá diskuse. Společně hledáme názor na jednotlivé segmenty ÚR, který bude v budoucnu třeba podrobně rozpracovat.

 1. Městský developer - význam, smysl, cíl
 2. Sdílení dat
 3. Příspěvek investorů na veřejnou infrastrukturu - pravidla
 4. Doprava v klidu parkování
 5. Metro D, rozvoj městské železnice včetně trati do Kladna se zastávkou na letišti
 6. Vnitřní okruh (Městský okruh), Obchvat
 7. Moderní ekologická městská doprava
 8. Družstevní bydlení (regulovaný nájem), pravidla
 9. Rozvoj sídlišť
 10. Demografický problém - stárnutí populace
 11. Bulovka
 12. Komplexní změna stavebního řádu v České republice, neboť velká města nemohou rozvoj svého území plánovat stejně jako malé obce
 13. Městské části (stavební úřady) - Nikdo aktuálně nehájí zájem města jako celku. 14. UNESCO 3. Různé, závěr.

Kalendář