Aktivní organizace: Praha 4

Mimořádné zasedání zastupitelstva 27.5. 2020 - Moje postřehy

Vážení kolegové, vážení přátelé,

tak, jak jsem slíbila, dovoluji si Vám předložit své postřehy z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, které se konalo dne 27.5. 2020.

Toto byly opozičními zastupiteli navržené body programu zasedání:

Bod č. 1 - Odvolání paní Ireny Michalcové z funkce starostky městské části Praha 4.

Bod č. 2 - Výdaje městské části Praha 4 v období po vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na řešení vzniklé krizové situace a plán využití zbývajících prostředků z dotace.

Bod č. 3 - Nákup ochranných a dezinfekčních pomůcek MČ Praha 4.

Bod č. 4 - Informace o opatřeních městské části Praha 4 na zahájení výuky v budovách škol.

Bod č. 5 - Informace o odvolání členů školských rad.

Bod č. 6 - Fungování Úřadu městské části Praha 4 – dodavatelské firmy ovládané členy ODS.

Bod č. 7 - Zadávání veřejných zakázek a porušování zákona o veřejných zakázkách Úřadem městské části Praha 4.

Bod č. 8 - Způsob přípravy a zadávání zakázek v oblasti informačních technologií.

Bod č. 9 - Prodej pozemku parc. č. 700/110, k.ú. Michle, obec Praha v Ohradní ulici.

Bod č. 10 - Podmínky nájmu, pronájmu a prodeje nemovitého majetku Prahy 4.

Bod č. 11 - Smlouva o spolupráci s firmou SVD MONT při provedení sadových úprav výměnou za poskytnutí plochy potřebné k výpočtu koeficientů míry využití území investorovi.

Koalice připravila na stůl všem zastupitelům informaci o výdajích MČ Praha 4 po vyhlášení nouzového stavu a vyúčtování dotace určené na výdaje při řešení v krizové situaci v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Vše bylo proúčtováno k datu 22. 5. 2020.

Po dohadech o technických záležitostech zasedání, navrhla opozice další body do programu zastupitelstva a to např. „Zveřejňování interpelací“. Tento bod byl navržen již na prosincovém a květnovém zasedání, hlasováním však nikdy neprošel. „Transparentní“ Piráti se pochlubili tím, že jsou kluci šikovní a zajistili si zveřejňování interpelací i odpovědí na žádosti podle zákona 106/1999Sb on-line. Když to nedělá koalice, tak kluci „šikovní“ to rychle napraví. To bych ještě chápala, někdy ale jejich konání nerozumím, a to třeba tomu, že na svém webu zveřejňovali i to, kolik šálků kávy a jaké další výhody dostávali na jednotlivých schůzkách. No, ale buďme chápaví i v tomto...

Někteří členové opozice se pokusili navrhnout do programu i další body, které jim neprošly na předchozím řádném zasedání. Týkaly se např. toho, co vedlo Radu k tomu, že v době koronavirové krize odvolala členy školských rad. Nazvali to politickou čistkou. To se mi zdá zvláštní zejména proto, že když byli tito, dnes opoziční zastupitelé, ještě nedávno v koalici, zachovali se úplně stejně. Každá nová koalice změnila složení školských rad v Praze 4. Nynější koalice poukazuje na to, že na rozdíl od předešlé, nechala pro opozici o čtvrtinu více míst. Jen si říkám, ještě že se koalice nemění moc často, jinak by tohle hýbání figurkami na šachovnici školám prospělo ještě méně. Hlavně si všude dosadit svoje lidi, nemusí být vždy k prospěchu, zejména tehdy, když je to bez ohledu na jejich schopnosti.
Opozice dále poukázala na vhodnost volby členů do Kontrolního výboru Zastupitelstva. Je pro ni nemyslitelné, že by některý z opozičních klubů neměl svého člena v tomto výboru.
Dále koalici vinila z toho, že v IT zadává zakázky podnikatelům podporujícím ODS, či dokonce členům ODS, a tak údajně radní Ing. Míth, který má v kompetenci IT, pomáhá svým spolustraníkům.
Další výtkou koalice vůči opozici byla zakázka za 700 tisíc na dezinfekci radnice. Opozice tvrdí, že dle doporučení výrobce má postřik účinnost až 21 dnů, tedy po této době se má opakovat. Radnice provádí postřik údajně jednou za čtyři dny s tím, že ne na všech, hygieniky doporučených místech.

Strana Zelených poukázala na to, že hnutí ANO je ohrožením demokracie v naší zemi, subjektem, u kterého není jasné, jakou má zodpovědnost vůči voličům. V době epidemie prý ovlivňovalo rozhodnutí ANO naše základní práva svobody. Aniž bych se jakkoli zastávala hnutí ANO, to rozhodně ne, ráda bych dodala, že také záleží na tom, co si kdo pod pojmem „demokracie“ představuje a zajímalo by mě, jak by ji jednotliví zastupitelé definovali... Je mi naprosto jasné, že tím Zelení cílí na složení koalice v Praze 4, tedy ANO, ODS, TOP 09 a Ing. Josef Svoboda (nezařazený). Zelení poukazují na to, že v celostátní politice se právě demokratické strany ostře vymezily vůči Babišově politice a v Praze 4 přitom postavily demokratické strany do čela radnice starostku za ANO. Od Zelených je to jistě dobrý psychologický nátlak. Ale promiňte prosím, starostka neřídí městskou část, je to Rada a Zastupitelstvo. V radě sedí většina radních z tzv. „demokratických“ stran. Podle mých zkušeností to, jak funguje radnice je často také o jednotlivých zastupitelích jako o lidech, ne vždy o tom, ke které straně se hlásí. Znám rozumné, pracovité lidi napříč politickým spektrem a také naprosto bezcharakterní jednice z tzv. Demokratických stran, kterým jde pouze o jejich prospěch. Občanům nezbývá než doufat, že se vždy v nové koalici sejde většina, kterým jde o blaho občanů a městské části.
Zelení také poukázali na to, že je uráží přítomnost Policie ČR na zasedání zastupitelstva. Nazývají to nedemokratických přístupem. Může to tak vypadat, jen záleží, jak celou situaci kdo vnímá. Je třeba znát historii asi dvě zasedání zpátky, kdy byl aktivisty z řad občanů (říká se, že si je objednala opozice, ale těžko říct), „napaden“ jeden koaliční zastupitel, častován urážkami jako „přeběhlík“ apod. Já se jen zamýšlím nad tím, zda tohle má být tou demokracií? Když se k sobě budeme navzájem takto chovat, budeme demokratičtí? Jen si vzpomínám, když jsme u těch
„přeběhlíků“, i v opozici sedí zastupitelé, kteří svého času opustili svoji stranu, aby se mohli jako „přeběhlíci“ přidat k stávající koalici. Teď je vždy jen nutné rozlišovat, proč to ti lidé udělali. Jestli náhodou ti, kteří nejvíce křičí, nespáchali toto právě jen kvůli svému prospěchu, sami sebe by ovšem „přeběhlíkem“ a „zrádcem“ nenazvali. Zvláštní ne? Ale to je věc názoru.

Další průběh zasedání byl o přestřelkách mezi opozicí a koalicí. Zastupitel Mgr. Štěpánek (Zelení) to nazval „koaličně opoziční škádlení“. Ovšem zrovna pana Štěpánka řadím mezi konstruktivní opoziční zastupitele, kteří dokáží vyjednávat bez zbytečných emocí a urážek a jeho návrhy mají, jak se říká „hlavu a patu“. Zastupitel Štěpánek navrhl zařadit do programu bod „Stanovisko městské části Praha 4 k zákonu o kompenzačním bonusu“. K vratce daní sdílených mezi stát, obce a kraje a k hrozícímu propadu obecních příjmů o cca 10 miliard korun. Jde o neshodu mezi Senátem a Dolní komorou na postupu věci kompenzačních opatření. Obce mají svůj příjem, se kterým mohou hospodařit a vědí jak, protože svůj „terén“ velmi dobře znají. Podle všeho by teď ale obce měly přijít o cca 10 miliard korun a vráceno jim to má být ve formě dotací. Obíhání dotací není jednoduchou záležitostí, dotace nejsou základ svobodné ekonomiky samosprávy, ale něco navíc. Místostarosta Ing. Kovářík zmínil, že touto věcí se bude zabývat Rada na nejbližším zasedání. Sám považuje dotace za nelegitimní prostředek hospodaření. Neměly by sloužit k dokrytí základní věci. Tohle byla k mé spokojenosti hezká shoda opozice s koalicí.

Opoziční Piráti znovu poukázali na podivné oslovování firem do výběrových řízení. Chtějí vědět, podle jakých pravidel jsou firmy vybírány. Zjistili, že firmy mají často vazby na koaliční strany. Někdy dokonce výběrová řízení vyhrávají firmy, u kterých lze dohledat sponzorské příspěvky některé koaliční straně. Pokud tomu tak je, je to podle mě dost velký problém. Na posledním řádném zasedání upozornila opozice na to, že TOP 09 „přihrála“ právní služby do 2 milionů, tedy za 1,999 mil., firmě, ve které pracuje manželka jejich spolustraníka z Místní organizace TOP 09 Praha 4, bývalému náměstkovi ministra zdravotnictví. Co k tomu dodat? Už se někteří opravdu cítí tak neohrožení, že jdou doslova „za hranu“? Nebo byla opravdu tato firma nejlepší?

Po dvou hodinách zasedání přišly na řadu interpelace občanů, ve kterých pan Vít Janoušek podpořil zveřejňování interpelací. Občan Jan Žáček poukázal na podezřelé zakázky pro firmu, která nemá jiného zákazníka než Prahu 4. Žádná z 14 objednávek radnice neprošla výběrovým řízením, protože všechny byly do limitní částky 200 tisíc korun, vyšší částku už by musela schválit Rada. Firma sídlí v právní kanceláři, nemá majetek, ani zaměstnance. Jedna zakázka převyšovala 200 tisíc korun a Radou neprošla. Tato firma dvakrát ročně čistí sportoviště a cyklostezky. Jen by mě zajímalo, jak to dělá bez zaměstnanců. Paní Hana Pilařová upozornila na blížící se konec výběrového řízení na prodej společnosti 4-Energetická a.s. Žádala Zastupitelstvo, aby rozhodlo při prodeji správně a konečně, po mnoha letech, zajistilo občanům levnější teplo.

Opozice dále napadla složení Redakční rady Tučňáku. Nelíbí se jí výběr článků a mají pocit, že časopis dostatečně nereprezentuje městskou část Praha 4.
Žádný z opozicí navržených bodů do programu zasedání nebyl přijat. Hlasování opět o jeden has.

Vážení kolegové, děkuji za čas, který jste věnovali mým postřehům z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4. Snažím se Vám tak aspoň trochu přiblížit atmosféru zasedání a problematiku, která se v naší městské části momentálně řeší. Doporučuji, zúčastnit se zasedání osobně, získáte tak vhled do dění na radnici. Teď to bylo bohužel, vzhledem k nařízení vlády s ohledem na pandemii omezeno, ale až tato situace pomine, a já věřím, že to bude již brzy, všem doporučuji účast na zasedání. Jistě se tam potkáme.

S úctou
Marie Zacharová

Kalendář