Aktivní organizace: Praha 6

Místní organizace Praha 6

Městská část Praha 6, která se rozkládá na západě Prahy,  zahrnuje celá katastrální území Ruzyně, Liboce, Veleslavína, Vokovic, Dejvic, Střešovic a části katastrálních území Břevnova, Sedlce, Bubenče a Hradčan. Patří mezi obvody převážně obytného a rekreačního charakteru. Má více než sto tisíc obyvatel, řadu zajímavých rekreačních a přírodních oblastí – Divoká Šárka, obora Hvězda, Ladronka, množství parků a zahrad. Životní prostředí je důležitým tématem komunální politiky, zejména pokud se týká změn územního plánu v neprospěch zelených ploch.

Praha 6 je známá také svým zázemím pro vysoké školy (především ČVUT, VŠCHT, UK, FTVS),  má rozsáhlé studentské koleje – Strahov, Petřiny, Dejvice. Na území MČ je několik středních škol – prestižních gymnázií. Základní školství je na vysoké úrovni, jak vybavením škol, tak kvalitou výuky i zázemím pro sportovní aktivity.

Šestka má dobrou  dopravní dostupnost, ať už je to MHD (metro), silniční komunikace, a dokonce i letiště. Letitým problémem je řešení dopravy na letiště a návazně do Středočeského kraje, i přetíženost páteřních dopravních komunikací a nedostatek parkovacích ploch. Situace se zhoršila otevřením tunelového komplexu Blanka – chybí adekvátní navazující infrastruktura.

V současné době je na území MČ realizována a připravována řada developerských projektů – OC Bořislavka, bytová výstavba v Ruzyni, zástavba Vítězného náměstí a celá řada dalších. Diskutovaná je otázka výstavby v okolí Džbánu i řada necitlivých stavebních zásahů do původních rezidenčních oblastí – Liboc, Ořechovka.

Místní organizace byla ustavena v listopadu 2019. Uspořádali jsme zatím několik setkání podporovatelů a členů s významnými osobnostmi, v tom hodláme pokračovat hned, jakmile to situace dovolí. Věnujeme se  rozšíření členské základny a  připravujeme školení ke komunální problematice. Na podzim nás čekají v části Prahy 6 senátní volby, které prověří naši akceschopnost.

Kalendář