Aktivní organizace: Praha 8

Může Pomněnková Marie zlepšit bezpečnost Prahy?

Nedostatek strážníků a jejich drtivé soustředění se na dopravní přestupky od rychlé jízdy po špatné parkování, ,to je stav, která nikdy nevyústí v tolikrát opakované heslo „více strážníků v ulicích“ , tedy v ulicích a místech, kde je skutečně potřebujeme, kde se nám zhoršuje u občana pocit bezpečí.

Odchody zkušených strážníků a paradoxně na druhou stranu slušná finanční motivace pro nováčky, která bohužel nepřináší výrazné úspěchy* v náborové kampani se odráží v personálním podstavu současné městské policie v Praze. Městské části nezřizují tuto organizaci na rozdíl od obcí, tedy nemají možnost přímo ovlivnit jejich výkon nebo nasazení a to někdy způsobuje situace, kdy veřejnost, která nerozlišuje pod koho patří strážníci, tak ostře kritizuje místní radnici. Je logické, že občan  chce mít strážníka tam kde je skutečně potřeba , což je pochopitelné a upřímně ho nemusí zajímat kdo mu velí, kdo ho zřizuje, chce se prostě cítit bezpečně.  Ani občan ani komunální politik nechce mít z celé městské policie jednu velkou dopravní policii. I když radnice komunikuje s místním ředitelem a spolupráce funguje, dostáváme se na začátek tohoto článku, tedy hluboký podstav strážníků, kdy místo "vartování" u stanic metra, což jsou dnes velmi problematická místa z pohledu pocitu bezpečnosti v Praze, musí řešit  po zavolání na linku 156 špatné parkování na sídlištích ,musí na žádost policie ČR provádět tzv. měření rychlosti, musí se přesouvat na jinou městskou část při větším dopravním opatření  nebo zajišťovat dohled u kulturních akcí apod. a tím vážou své síly a prostředky sice na mnohdy potřebnou činnost, ale někde pak chybí a minuty příjezdu se prodlužují nebo nakonec se vůbec neuskuteční a to nemluvím o preventivní činnosti, tedy pochůzkové službě.

Jaké je tedy řešení, aby se městská policie skutečně zabývala dodržování veřejného pořádku a byla vidět na ulicích? Inspirací nám můžou být tzv. Pomněnkové Marie, tedy jednoduše městský specializovaný útvar pouze na dopravní přestupky, který by byl zaměřen na tuto oblast, tedy na přestupky v dopravě, tam kde nejde o minuty . Členové takového městského týmu by nemuseli splňovat jistě některé části potřebných náborových povinností v takové náročnosti jako klasický strážník, a ten by měl čas být tam, kde ho občané chtějí vidět.

Autor je místostarostou MČ Praha 8 a radním pro bezpečnost

Jiří Vítek

*I.pololetí 2020 přišlo 45 zaměstnanců/ odešlo 50  - 2019 nastoupilo 98 zaměstnanců /odešlo 129 - 2018 nastoupilo 87 zaměstnanců/ odešlo 145

foto : Marie Pervenche (TV Series )

Kalendář