Aktivní organizace: Praha 4

Trikolóra Praha 4

Funkce:

Místní organizace

Místní organizace Trikolóry hnutí občanů na Praze 4 byla založena na ustavující schůzi 12. 10. 2019. Předsedou byl zvolen Ivo Budil a místopředsedkyní Marie Zacharová. Místní organizace měla k 1. dubnu 2020 dvacet osm členů a sto devadesát dva registrované příznivce.

Praha 4 představuje seskupení několika čtvrtí se svébytnou historií a specifickým rázem. Náleží mezi ně celá katastrální území Braníku, Krče, Lhotky, Hodkoviček  a Podolí a části katastrálních území Michle, NuslíZáběhlic a Vinohrad. Se sto třiceti dvěma tisíci obyvateli je Praha 4 největší pražskou městskou částí. Území dnešní Prahy 4 bylo připojeno k Velké Praze 1. ledna 1922. Zástavba v Praze 4 se vyznačuje pozoruhodnou architektonickou rozmanitostí a pestrostí. Zatímco v Michli a Nuslích převažují předválečné i starší činžovní domy, v Krči, Lhotce a Braníku nalezneme rozsáhlá sídliště postavená převážně v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století. V Hodkovičkách nebo Podolí se nacházejí rezidenční vilové čtvrti. Podolská vodárna, plavecký bazén v Podolí, Branický pivovar či Thomayerova nemocnice jsou ikonami svým významem a ohlasem přesahující horizont Prahy 4.

Cílem promyšlené, kompetentní a sociálně ohleduplné komunální politiky musí být vytvořit z Prahy 4 městskou část s kvalitou života odpovídající nárokům jednadvacátého století, s příznivým podnikatelským prostředím zajišťujícím obyvatelům Prahy 4 pracovní příležitosti a se školskými, kulturními, sportovními a sociálními zařízeními umožňujícími občanům Prahy 4 profesní a osobností rozvoj a produktivní trávení volného času. Na Praze 4 je třeba modernizovat infrastrukturu a řešit problematiku bydlení, chybějící domy pro seniory a domy s pečovatelskou službou, otázku bezpečnosti a nedostatek parkovacích míst. Rozsáhlá pláň na Pankráci s množstvím komerčních objektů vyžaduje komplexní přístup poskytující místním obyvatelům kvalitní životní podmínky a současně umožňující urbanistický rozvoj spojený s esteticky a funkčně zdařilou architektonickou výstavbou.

Městská část Prahy 4 se vyznačuje značným lidským a ekonomickým potenciálem, který je možno plně využít prostřednictvím úzké součinnosti, spolupráce a důvěry mezi místní samosprávou a občany.

Kontakt

Články