Aktivní organizace: Praha 13

Mgr. Ing. Zdeněk Trmota

Funkce:

Tiskový mluvčí místní organizace Praha 13 Odborný garant pro oblast školství místní organizace Praha 13 a místní organizace Praha 12 hnutí Trikolora Člen celopražské komise hnutí Trikolora pro oblast školství

Zdeněk Trmota se narodil 19.září 1965.

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika zahraničního obchodu, a Pedagogickou fakultu UK, obory učitelství německého jazyka a učitelství anglického jazyka.

Dva roky pracoval v pražském podniku zahraničního obchodu Chemapol, od té doby až do současnosti vyučuje německý a anglický jazyk na gymnáziu, napřed v Plzni, poté v Praze. Také tlumočí a překládá z angličtiny a němčiny. Jeho nejznámější přeloženou knihou byl několikrát vydaný bestseller Jamese Herberta „Krysy“. Kromě toho je autorem známých cvičebnic „Příprava ke státní maturitě z anglického jazyka“ a „Příprava ke státní maturitě z německého jazyka“.

Má bohaté zkušenosti z politiky, včetně komunální, neboť byl po 4 volební období zastupitelem jedné z plzeňských městských částí, z toho ve 2 volebních obdobích se podílel na řízení obvodu v rámci koalice.

Kromě němčiny a angličtiny hovoří ještě francouzsky a rusky.

Má dvě děti. K jeho zálibám patří kromě cizích jazyků a politiky také šachy a stolní tenis, které hrával závodně. V šachách hrával 1. a 2. českou ligu a dlouhá léta byl kapitánem úspěšného ligového družstva. Zajímají ho záhady a vše neprobádané a tajuplné. Rád tráví čas s chytrými a duševně podnětnými lidmi.

Kontakt

Články

Externí publikace
blog iDnes