Aktivní organizace: Praha 4

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4

Milí kolegové,

ve středu 24.6.2020 se bude konat 10. zasedání Zastupitelstva naší městské části. Stále doporučuji sledovat on-line přenos, nebo video záznam, který bývá zveřejněn asi dva týdny po zasedání.

Program je krátký. Zajímavý bude bod č. 2 o plnění rozpočtu městské části a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2019.

Bod č. 3, který navrhuje darovat Thomayerově nemocnici 250 tisíc korun, mě opět velmi potěšil. Tato částka je sice „kapkou v moři“, protože nemocnice potřebuje daleko větší finanční pomoc, ale městská část nedisponuje takovým rozpočtem, aby si vyšší částky mohla dovolit. To se snaží pokrýt stát. Postupně dochází k rekonstrukci jednotlivých klinik. Vždy jsem podporovala naši Thomayerovu nemocnici. Vždyť její špičkové odborné kliniky jako např. urologická klinika 3. LF UK a TN, pod vedením prof. Romana Zachovala, klinika hrudní chirurgie primářky MUDr. Alice Taškové i pneumologická klinika, pod vedením přednostky prof. Martiny Vašákové atd., jsou vyhledávány pacienty z celé republiky.

V bodě číslo 4 a 5 jsou návrhy k prodeji bytové jednotky a pozemků. Uvidíme, jak dalece budou hospodárné.

Zajímavé budou jistě interpelace občanů a interpelace zastupitelů, ve kterých bude moci opozice opět projevit svoje názory k řízení radnice a výhrady k vládnoucí koalici.

Přeji Vám krásný začátek léta. Brzy po zasedání Zastupitelstva Vám opět shrnu, viděno mýma očima, to nejdůležitější ze zasedání.

S úctou
Marie Zacharová

Kalendář