Aktivní organizace: Praha

Žijeme v České republice

Demokracie je národní záležitostí. Lidé musí mít možnost demokraticky kontrolovat veřejnou moc. O českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům. Ne nikým nevolení úředníci, aktivisté a lobbisté. Občanské svobody českých občanů jsou dnes v největším ohrožení za posledních 30 let. Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy někoho jiného (alespoň tak jako to dělá Maďarsko a Polsko).

Např.

  • Vrátíme náš vztah k EU před Lisabon. Český parlament nesmí být jen podřízeným orgánem schvalující zákony napsané někde jinde.
  • Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU.
  • Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.
  • Zrušíme desítky úřadů (nejen ombudsmana).
  • Budeme hájit svobodu slova ve veřejném prostoru. Zabráníme cenzuře názorů na Facebooku a dalších sociálních sítích.
  • Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působící v našem „neziskovém“ sektoru.
  • Naší měnou zůstane česká koruna.
  • Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.