Aktivní organizace: Praha

Rezignace na post předsedy krajské organizace Praha a dalších funkcí

Vážení kolegové a kolegyně z pražské organizace Trikolory,

29.12. 2021 jsem zaslal k rukám předsedkyně a předsednictva TSS rezignační dopis na všechny politické funkce v TSS. Důvod je ryze osobní a jak píši, naprosto nesouvisí s TSS.

Velmi si vážím možnosti, kterou jste mi všichni dali a jsem rád za nová přátelství a možnost spolupracovat s celou řadou z Vás. Byla to velká zkušenost a jsem za ni  vděčný.

Život mne ale postavil před další výzvu a já se rozhodl ji vyslyšet. Odcestuji během ledna do zahraničí na delší služební pobyt a věřím, že to je správné rozhodnutí pro mne i moji rodinu.

Všem chci popřát vše dobré v roce 2022, přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví, hodně sil, optimismu a trpělivosti v osobním i pracovním životě. Stejně tak Vám držím palce v dalším budování Trikolory a samozřejmě i úspěch ve všech nadcházejících politických klání. Myšlenka normálního světa je stále víc než aktuální a je dobře, že Vás nenechává netečnými.

Přeji Vše jen to dobré.

S úctou

Václav Kubata

 

Dopis předsednictvu:

V Praze dne 29.12: 2021

Milá Zuzano, vážení členové předsednictva,

jak jsem Vás již dříve informoval, odjíždím v průběhu ledna na dlouhodobou pracovní misi do zahraničí.

Rozhodl jsem se tedy požádat předsednictvo o pozastavení mého členství k 31.12. 2021. Zároveň tímto rezignuji na všechny politické funkce v TSS, tj. člen celostátního předsednictva, předseda krajské organizace Praha a předseda MO Praha 6.

Dovolím si jen ještě jednou připomenout, že toto je naprosto osobní rozhodnutí a nesouvisí s TSS žádným způsobem.

Chtěl bych Vám všem poděkovat za spolupráci, naše společná cesta byla odvážná, poznal jsem mnoho skvělých lidí a společně jsme udělali mnoho pro vznik a stabilizaci našeho hnutí. Děkuji všem za tuto příležitost, velmi si vážím Vaší vstřícnosti, přátelství a možnosti s Vámi sdílet vše, co jsme dělali. Pevně věřím, že se TSS v dalším období stabilizuje a dokáže prosadit to, o čem jsme se bavili, v co jsme věřili a co je stále víc než aktuální. Věřím, že se Vám podaří dosáhnout úspěchu a pomůžete vrátit zpět kus normálního světa i do naší země.

Doufám, že se setkáme na dalším jednání předsednictva, kde bych se s Vámi chtěl osobně pozdravit a rozloučit.

Závěrem mi dovolte popřát Vám vše dobré do roku 2022, ale přeci jen hlavně pevné zdraví Vám i Vašim rodinám a hodně optimismu a síly do dalšího politického boje.

S úctou

Vašek Kubata

Kalendář