Aktivní organizace: Praha 8

Řízení obce - Bezdomovectví jako sofistikovaný společenský systém plný brutality.

Problematika bezdomovectví a bezdomovců je výslednicí působení mnoha vlivů a oblastí a je sama o sobě komplikovaným, vnitřně bohatě diferencovaným sociálním, ekonomickým politickým, zdravotním, právním a bezpečnostním problémem.

Neexistuje recept jak zlikvidovat problém bezdomovectví, ale znovu na to pohlédnu z úrovně komunální politiky. Osobně jsem měl několik rozhovorů s bezdomovci a to skutečně úpřimné rozhovory, ne nechci vyprávět smutný příběh o rozpadu rodiny, ztrátě práce apod. Mezi bezdomovci v poslední letech a to především v Praze doslova zuří válka. Mladí „bezdomovci“ možná lépe řečeno skrytí bezdomovci, nebo dříve možná označovaní jako tuláci , většinou ze severu, které identifikujte podle časté přítomnosti psa, většinou drogové závislosti svojí absolutní až neuvěřitelnou agresivitou vytlačují z opuštěných budov nebo řekněme příznivých míst, objektů pro bezdomovectví tzv. staré bezdomovce , které známe jako většinou muže s monoklem pod vlivem alkoholu. Omlouvám se za zjednodušení při profilování. Tato stará garda většinou ustupuje do odlehlejších míst a pro ně bezpečnějších, jako jsou okraje sídlišť. Zastávky metra a klíčové uzly tedy obsazují tzv. mladí. Mentálně postižení starší bezdomovci pracují pro mladé jako žebráci, lépe řešeno jako otroci. Systém distribuce náhražkových drog u různých neziskových center dosahuje vrcholu vždy v pátek, kdy náhražku za drogy obdrží klient s sebou například na víkend. Nemá cenu psát o společenském napětí v místech kde jsou tzv. šlehárny, ale také v dopravních prostředcích hromadné dopravy, která na taková místa navazuje. Zastávky metra apod. toť konec popisu.

Přestože různé koncepce a metodiky uvádí , že hlavní aktéři řešení problematiky bezdomovectví jsou ústřední orgány státní správy. Vnímám osobně, že hlavní aktérem je jednoznačně obec či městská část .

Obec má  v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi  vytvářet  podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeb bydlení. . Současné legislativní vymezení je formulováno obecně a neukládá konkrétní povinnosti obcím, jak musí postupovat při uspokojování potřeb bydlení svých občanů,  uspokojování bytových potřeb občanů nejvíce ohrožených sociálním vyloučením tak v mnoha případech svoji roli neplní a nástroje, které stát užívá k prosazení svých zájmů a naplnění svých závazků, nejsou dostatečně účinné.

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

K citaci z koncepce snad jedna věta, obce nejsou schopny zajistit bydlení pro učitele, hasiče a to nekomentuji atmosféru ve společnosti, která trpí sama nedostatkem bytového fondu a sociálních zařízení pro seniory. Za čtyři roky ve funkci komunálního politika se dostanete maximálně ke studii, územnímu rozhodnutí a když to šlape dobře k zahájení stavebního povolení. To stavební povolení je v drtivé většině podmínkou získání dotace či státního příspěvku na možnou výstavbu, jen upozorním, že to není potřebná částka. Než se ke stavebnímu povolení prokoušete musí investovat obec, městská část statisíce korun za studie apod. Obec by měla vytipovat lokality, místa, být moderátorem v obci , ale v obyvatelích je zakořeněný silný konzervatismus a nechtějí žádné nové stavby, nové navyšování dopravy a ztrátu zeleně. Při představě budování sociálního bydlení respektuje pouze domovy seniorů. Proto tedy petice, námitky a i vlastní volební potenciál mnoho politiků nechce vkládat do řešení sociálního bydlení. To je reality.

Jediným možným akcentem na patriotismus, místní příslušnost je zavedení domovského práva. Občané dokáží pochopit, že rodákům je třeba pomoci, ale zkuste hovořit o domovském právu v současné atmosféře, kdy označení jen příslušnosti k místu je pro mnohé koktejl rasismu, nacionalismu, xenofobie.

Nejčastější problémy spojené s bezdomovectvím

 • Skryté a zjevné bezdomovectví
 • Trestná činnost páchaná na a mezi bezdomovci (násilí, znásilnění, zneužití dokladů, bílé koně…)
 • Trestná činnost páchaná bezdomovci (krádeže, přepadení, drogy, gangy….)
 • Znečišťování veřejných prostor
 • Vytváření míst, které se veřejnost doslova bojí

Kroky k zlepšování

 • Řešení bytové situace (dostupné bydlení a ubytování) – Housing First
 • Nízkoprahová střediska
 • Sociální kurátoři
 • Koordinace prvků systému pomoci (sociální služby, nadace, neziskovky….) ze strany MHMP
 • Policie a bezdomovci – vzdělávání příslušníků policie, útvar zaměřený na řešení problematiky bezdomovců
 • Úřad práce a přístup k hledání práce bezdomovcům
 • Sociální dávky a systém umožnění přístupu k nim (doklady….)
 • Osvěta ve školách – prevence bezdomovectví
 • Speciální lékařská služba pro bezdomovce
 • Řešení dluhové pasti
 • Spolupráce s církvemi při řešení problematiky
 • Tréninkové dílny, tréninkové byty (získávání návyků)
 • Sociální inovace (Nový prostor, Přestupní stanice……)

 

77

Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8

- předseda odborné komise pro krizové řízení v oblasti vnitřní bezpečnost

 

Kalendář