Aktivní organizace: Praha 8

Řízení obce- Ubytovny jako bezpečnostní rizika

Téma ubytoven je na úrovni komunální politiky velmi žhavým bramborem. V poslední době jsou některé ubytovny nejen místem bydliště sociálně znevýhodněných skupin, zahraničních dělníků. ale také seniorů a dokonce i rodin.

Pro krátkou ilustraci . V Plzni je 82 ubytoven pro cizince. „Toto číslo zaznělo v roce 2019 při návštěvě ministra vnitra Jana Hamáčka. Město ale operuje s číslem 400, jelikož se ubytovny neoddělují od jiných ubytovacích jednotek,“ uvedl plzeňský radní Martin Zrzavecký.

Bohužel možnost  řešit bezpečnost , ale i hygienické či sociální podmínky ubytovaných je ze strany samosprávy (radnice) velmi omezena i například tím, že samospráva v mnoha případech nezřizuje městskou či obecní policii ( městské části )musí se prostřednictvím komisí pro bezpečnost obce či městské části spoléhat na součinnost PČR , ale nedílnou součástí je i spolupráce s terénními pracovníky, ale upřímně v případě ubytoven je jejich činnost minimální. Prakticky to funguje tak, že stížnost, kterou obdrží radnice se buď přes komisi pro bezpečnost nebo osobním emailem zašle na městskou policii či na na zástupce PČR ( radní pro bezpečnost) . Někdy je zahrnuta i cizinecká policie.

Ubytovací služby jsou podnikáním jako každé jiné a Bůh chraň se snažit nějakým způsobem omezovat toto podnikání. ALE pouze se systému vymkla z kontrolních mechanismů a jednorázové tzv. zátahy, nepřináší účinnost, zde v těchto případech více než kde jinde skutečně funguje prevence, kontrola.

Přestože legislativa ,vyhlášky, normy  stanovují jasná pravidla a hygienické podmínky u mnoha ubytoven nedochází k dostatečným kontrolám.

Protože problémové ubytovny zatěžují především samosprávu ( stížnosti, žádosti o řešení) , kdy občan nerozlišuje státní správu a samosprávu. Měl by být tím hlavním kontrolním  orgánem samospráva a to například v rámci zřízeného odboru pro bezpečnost a krizové řízení a zvýšení jejich kompetencí zákonem. To není jen o ročních kontrolách, ale i o preventivní činnosti, kdy může krizový odbor monitorovat i sociální problémy a předávat je sociálnímu odboru k řešení ( rodiny, děti).

Samospráva nesmí být jen drábem, ale partnerem. Konzultační činnost , poradenská činnost pro obyvatel ať v exekučních pastích či pomocníkem rodinám  v nouzi. Možná to napíšu velmi ostře, ale preventivní činnost má fungovat jako lov beze zbraní na problémy, kterým může samospráva, ale i státní správa pomáhat řešit.

 Ubytovna jako bezpečnostní riziko pro jejich obyvatele

Nejčastějšími prohřešky bývají zpravidla uzamčené únikové východy, neprůchozí únikové cesty, jejich špatné značení a neaktuální dokumentace požární ochrany.  Hasiči hodnotí tyto objekty jako rizikové, vzhledem k tomu, že se v nich často střídají jejich obyvatelé a vzhledem k dočasnosti svého pobytu se v objektu nemusí ideálně vyznat.

 

Jaká jsou největší rizika ubytoven

-          Ubytování „ na černo“ bez evidence a daňových odvodů (skrývání kriminálně závadných osob)

-          Nelegální a nezkolaudované ubytovny (hrozba požárů, úrazů…..)

-          Dlouhodobé ubytování rodin a vliv sociálně závadového prostředí na vývoj dětí a jejich životní hodnoty

-          Trestná činnost ubytovaných v návaznosti na jejich závislosti (drogy, alkohol, gambling, prostituce…..)

-          Ubytovávání recidivistů a možnost zvýšené pravděpodobnosti trestné činnosti

-          Rizika msty po nuceném ukončení ubytování (založení požáru, teroristický útok proti ubytovaným a správě ubytovny….)

-          Zdravotní rizika – koncentrace osob z různých zemí (infekční a parazitární nemoci)

-          Rušení nočního klidu v lokalitě

-         Lichvářství

-         Negativní vnímání ubytovny a ubytovaných rezidenty (sociální vyloučení)

Co je nutné změnit a zlepšit

-          Kontrolní mechanizmy orgánů měst, obcí či MHMP nad ubytovnami

-          Kontrola hygienických podmínek

-          Sociální práce (rodiny)

 

77

Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8

- předseda odborné komise pro krizové řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti

Kalendář