Aktivní organizace: Praha 8

Zápisník "krizaře" z Prahy 8

Kritizování není politika, je třeba předkládat řešení a podělit se o zkušenosti. Mohou se zdát třeba špatná, horší, ale jedině tak máme nárok se zapojit do diskuze, která může přinést nějaký výsledek pro ty, které žádáme o důvěru. Rád bych se podělil o zkušenosti jako místostarosta a radního pro krizové řízení v městské části Praha 8.

Nebudu komentovat různé názory na pandemii od spiknutí po bláznivé úvahy o čipování lidí, myslím, že ač pouze původním povoláním profesionální hasič dokážu posoudit základní data, která nás každý den obklopují z médií. Upozorním nejsem epidemiolog a nepoznám chřipku od angíny. Ale jsme v nějaké situaci, kdy se staneme obrazně na určitou dobu vojáky nebo zůstaneme civilisty. Když kolem Vás lítají kulky nebo se jen střílí slepými náboji, ten rozdíl zkraje nepoznáme, ale obojí nás nutí myslet jen na jedno: Ať už to skončí.

Obce (městské části) se musí držet hesla, že  jediný kdo pomůže, je kraj. Ze svého rozpočtu to nedáte a musíte na kraj tlačit a tlačit... Bezpečnost je na úrovni obcí/MČ absolutně v pozici Popelky, pokud ovšem jako obec nezřizujete městskou policii apod., ale ani tak moc nevěřím, že disponujete dostatečnou rezervou na současnou situaci.  Prostě a jednoduše je třeba okamžitě žádat finanční podporu, mít přibližný rozpočet 300 Kč na obyvatele bez rozdílu věku, což je ideální na dobu cca tří až pěti měsíců.  Tady u nás v Praze magistrát pomohl velmi výrazně. Pozor, nesmíte bláznit, až to přijde, musíte skutečně šetřit - horizont výhledu je březen 2021!

Peníze jsou na účtu, ale vytvořit a udržet infrastrukturu už musíte vy. Každý podpis zvažte a kontrolujte! Při mimořádném stavu, každá chyba bolí dvakrát. Jen selským rozumem dojdete k tomu, že obce pod 10 000 obyvatel musí mít rozpočet mnohem vyšší, například 500 Kč na hlavu. Dle zkušeností pomoc aktivně využije cca 15 – 20% obyvatel, 100% škol a 100% sociálních zařízení. Počítejte s náklady na vytvoření funkčního týmu, smluvně  klidně vezměte posily na DPP, řešte dopravu, vybavení, skladové zásoby - to vše něco stojí. Doporučuji mít dvě dvojice na okamžité dezinfikování škol při výskytu nákazy. Zde je výhodné používat ozonovače a nasazením vlastních lidí či dobrovolných hasičů hodně ušetříte. Jde to i bez externích firem.

Praha 8, kde vedu krizové řízení, má více jak 100 tisíc obyvatel. Dezinfekční tým tvoří dva lidé a jednotka dobrovolných hasičů. Dva lidé provádí od pondělí di pátku ranní dezinfekci laviček, zastávek, hřišť. Další dva lidi mám na výdej a rozvoz potřebného materiálu a zvládáme to. Závoz nákupů aktuálně neprovádíme, ale jsme schopni v případě potřeby rychle aktivovat odbor sociálních služeb cca 4 lidi a znovu současně zavést pět telefonních linek pro pomoc (linka je pouze pro seniory, ZTP apod.) .

Každá školská budova je vybavena dle požadavků ochrannými prostředky a držíme zálohu 100 litrů dezinfekce na budovu, kdyby můj tým padl na 14 dní do karantény. Testem byla včerejší distribuce respirátorů FFP2 do 82 školských zařízení, kdy bylo pouze jedno výdejní místo a každý dostal e-mailem přesný čas vyzvednutí. V noci proběhlo bvalíčkování a následující den výdej. První den respirátory vyzvedlo 86% škol. Na výdeji pracovaly tři osoby. Čtyři dny před takovou akcí posílám pro fistotu na testy jeden z týmů.

Scénář a zkušenost

Nyní dle zkušeností  vidím zhruba ideální scénář takto: (Není samozřejmě přesně v rozsahu, tak jak píšu, realizován ani v Praze 8, neboť překážkou je rozdělení gescí. Tedy nemohu  přímo zasahovat do školství , sociálních věcí či majetku obce, ale mám na to  jako vedoucí krizového řízení určitý vliv, porotože v mé plné gesci jsou nákupy související s C19)

 

 1. Prioritou je ochránit rizikovou skupinu, tedy seniory a lidi se zdravotním rizikem.
 2. Zajistit školy a sociální zařízení OP ( ochranné pomůcky)
 • Obce mají být připravené pro zájemce po dobu jednoho měsíce zajistit potravinové nákupy ( nákup, dovoz). Seniorům i ZTP. Tedy zajistit těm, kdo požádají telefonicky na aktivované lince ochranné prostředky ( dezinfekce, ústenky). V jarní vlně toto využilo u nás cca 5-8% občanů. Bylo rozšířeno na rodiny v nouzi při spolupráci se sociálním odborem.
 • Výdej dezinfekce veřejnosti na určených místech 1 litr ( opakovaný) / u nás využilo cca 8-10% obyvatel.
 • Online telefonní linky s poradnou ( velmi dobrá zkušenost). Nyní funguje jedna, staženo z pěti.
 • Je třeba aktivovat systém senior taxi přes různé poskytovatele sociálních služeb pro převoz seniorů k lékařům (dofinancovávat provoz). U nás neaktivováno, ale máme zmapováno, jak a koho oslovit v prípadě velkého zájmu.
 • Dostatečně vybavit personál škol ( pedagogické i nepedagogické pracovníky), lékaře, sociální pracovníky ochrannými prostředky (máme polikliniku). Zde nerozlišujeme tolik zda je to naše zařízení nebo magistrátu, či je to Klokánek, prostě zavážíme všem dle potřeby v rámci našich možností.)
 • Na úřadě jsou nutné  pravidelné porady s tajemníkem úřadu, vedoucími odborů a požadavky díky rezervám řešíme do 24 hodin /email, telefon/.
 • Je dobré vytvořit IT platformu pro podporu online výuky ve školách (mám plán pro IT jak aktivovat jeden druh online výuky pro školy, kde není sjednocena výuková platforma pro distanční výuku. Ovšem není to přímo moje gesce, mám pouze v záloze pro školy manuály pro postupy, připojení, potřeby, technická data)
 • Informovanost – web, komunitní facebookovské stránky a inzerce na lavičkách u zastávek MHD ( lavičky patří obci, pouze náklady na tisk). Zde dáváme odkazy na všechny důležité instituce. Neinzerujeme na lavičkách nařízení (časté změny), ale ta sjou samozřejmě na webových stránkách obce. Zejména pro seniory například zveřejňujeme help linky
 • Externí zásahy – ubytovny ( zde máme jeden případ, kdy městská část ubytovnu, kdy byl výrazný výskyt, na 16 dní převzala a zajistila kompletní chod. Od jídla přes testování, zajištění ochranky, pomoc psychologa a koordinátora v budově). Byl to jeden z nejsložitějších zásahů mého týmu. Museli jsme se vypořádat s agresivitou, vyhrožováním apod.
 • Již v dubnu jsme měli vytipovaná odběrová místa pro testování. Doporučujeme velká parkoviště daleko od prvních domů (pro klid občanů). Nutný je přívod energie a vody. Věřte, že je lepší už nyní přemýšlet kde, protože, když kraj požádá, nesmíte krčit rameny.
 • Zásadní je komunikace s okolními obcemi. Lze si pomáhat technicky i materiálně.
 • Nesmí se zapomenout na materiální zabezpečení, jako jsou např. stany, stoly, židle  (nutné pro výdej) + nezbytný materiál pro samotný tým jako např. dezinfekce, ústenky, roušky, rukavice, elektrocentrály, světla. Viditelné označení vašeho týmu.
 • Je třeba držet rezervy - třeba náhradní bezdotykové dávkovače pro školy apod.
 • Není snad nutné psát o strategickém rozdělení zaměstnanců na skupiny, které se nepotkávají. To už funguje snad všude. Vždyť jejich ochrana je extrémně důležitá. Když se objeví nákaza přímo "doma", znervozní to celý dům.
 • Doporučuji dostatek ochranných prostředků, na stoly ochranná plexiskla, osobní dezinfekci v malých lahvičkách.
 • Velkým problémem pracovních týmů  je samozřejmě kouření zaměstnanců o přestávkách venku. To je už na Vás jaký máte respekt a sílu jim domluvit, ať jsou alespoň několik metrů od sebe.

 

Určitě jsem na spoustu věcí zapomněl, klidně mi napište na jirivitek@seznam.cz

Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8

Vítek

Kalendář